News

مقایسه تأثیر دو روش آموزش الکترونیکی تعاملی و غیرتعاملی بر آگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه در مورد فرایند مرگ مغزی، اهدای عضو و بررسی رضایت آن‌ها از دوره آموزش

زمینه و هدف: آموزش­های الکترونیکی از جمله روش­های آموزشی هستند که به شیوه­های مختلفی ارایه می­شوند. هدف این مطالعه، مقایسه تأثیر دو روش آموزش الکترونیکی تعاملی و غیرتعاملی بر آگاهی پرستاران …

یک فریلنسر

من به دلیل معلولیت حرکتی که دارم، برایم بسیار دشوار است که در بیرون از منزل فعالیت بکنم و همواره دنبال راه حلی بودم که مهارت خود در علوم آزمایشگاهی …