دستگاه Elisa

الایزا ریدر یا  دستگاه الایزا یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور خواندن نتایج تست الیزا طراحی شده است. این وسیله برای تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های …

شبیه ساز دستگاه آزمایشی یک

این یک نمونه آزمایشگاه مجازی نمونه برای دسترسی آزمایشی مشتریان جدید به شبیه سازی ویرچولب است. برای کار آزمایشی با این دستگاه می توانید با ما تماس گرفته و درخواست …