بسته مقدماتی

در این بسته شما دسترسی به یک آزمایشگاه مجازی و یک دستگاه برای مدت یک سال خواهید داشت و می توانید در آن دستگاه موردنظر خود را طراحی و به …

بسته دانشگاهی

در این سرویس شما می توانید یک آزمایشگاه و 4 دستگاه در آن طراحی نموده و برای مدت یک سال به دانشجویان خود کار با آن دستگاه ها را آموزش …

بسته شرکتی

در این بسته شما می توانید 5 آزمایشگاه و کلا 20 دستگاه ایجاد کرده و از طریق آن با مشتریان خود تعامل نموده و به ایشان خدمات آموزشی و پس …

بسته فریلنسر

در این بسته شما می توانید به عنوان یک فریلنسر تعداد نامحدود آزمایشگاه و دستگاه درست نموده و به مشتریان خود تحویل بدهید و همچنین آنها را در طی مدت …