یک فریلنسر

من به دلیل معلولیت حرکتی که دارم، برایم بسیار دشوار است که در بیرون از منزل فعالیت بکنم و همواره دنبال راه حلی بودم که مهارت خود در علوم آزمایشگاهی …