دستگاه Elisa

الایزا ریدر یا  دستگاه الایزا یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور خواندن نتایج تست الیزا طراحی شده است. این وسیله برای تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های …

شبیه ساز دستگاه آزمایشی یک

این یک نمونه آزمایشگاه مجازی نمونه برای دسترسی آزمایشی مشتریان جدید به شبیه سازی ویرچولب است. برای کار آزمایشی با این دستگاه می توانید با ما تماس گرفته و درخواست …

بسته مقدماتی

در این بسته شما دسترسی به یک آزمایشگاه مجازی و یک دستگاه برای مدت یک سال خواهید داشت و می توانید در آن دستگاه موردنظر خود را طراحی و به …

بسته دانشگاهی

در این سرویس شما می توانید یک آزمایشگاه و 4 دستگاه در آن طراحی نموده و برای مدت یک سال به دانشجویان خود کار با آن دستگاه ها را آموزش …

بسته شرکتی

در این بسته شما می توانید 5 آزمایشگاه و کلا 20 دستگاه ایجاد کرده و از طریق آن با مشتریان خود تعامل نموده و به ایشان خدمات آموزشی و پس …

بسته فریلنسر

در این بسته شما می توانید به عنوان یک فریلنسر تعداد نامحدود آزمایشگاه و دستگاه درست نموده و به مشتریان خود تحویل بدهید و همچنین آنها را در طی مدت …