طرح های سفارشی

شما می توانید براساس نیاز خود یکی از طرح های زیر را انتخاب نمایید. این طرح ها به صورت ماهیانه در اختیار شما قرار داده می شوند و در هر زمان که بخواهید قابل لغو هستند.

مالکیت معنوی آزمایشگاه های مجازی ایجاد شده به خود شما تعلق دارد و می توانید از آنها در پژوهش ها و کار حرفه ای خود استفاده نمایید.

اگر نیاز به کسب اطلاعات بیشتری دارید این فرم را تکمیل نمایید تا اطلاعات دسترسی به دموی آزمایشگاه برای شما ارسال شود.

     ثبت نام                      ثبت نام                        ثبت نام