یکی از مزایای ویرچولب، آنلاین بودن آن است، یعنی اساتید می توانند از هرمکان به آزمایشگاه مجازی خود دسترسی داشته باشند و و دانشجویان نیز می توانند از هر رایانه ای وارد شبیه ساز آزمایشگاه شده و با آن کار کنند. این مزیت این امکان را به فراگیران می دهد که بدون نیاز به نصب هیچ برنامه اضافی بر روی رایانه وارد نرم افزار شده و با آن کار کنند.