یکی از مشکلات رایج در ساخت شبیه سازهای نرم افزاری، نیاز به دانش برنامه نویسی و مدل سازی سه بعدی است. دانشی که معمولا متخصصین علوم پزشکی و آزمایشگاهی از آن آگاه نیستند و یا وقت انجام آن را ندارند. اما در ویرچولب هیچ نیازی به دانش بیشتر از کار کردن با نرم افزارهای رایج مانند آفیس نمی باشد.